logo_fundacji

 

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego jest instytucją szkoleniową, prowadzącą między innymi wysoko wyspecjalizowane placówki oświatowe: Akademię Dietetyki oraz Akademię Florystyki. Jesteśmy liderem w organizacji kursów zawodowych oraz podnoszeniu kwalifikacji specjalistów z całej Polski. Celem Fundacji jest promowanie kształcenia ustawicznego oraz umożliwianie osobom dorosłym zdobycia nowej wiedzy, umiejętności oraz doświadczenia niezbędnych na rynku pracy.

Poza opisanymi powyżej dwoma głównymi działaniami Fundacja realizuje także inne inicjatywy mające na celu wspieranie rozwoju człowieka oraz akcje społeczne z zakresu promocji zdrowia i zasad właściwego odżywiania się. Między innymi od kilku lat prowadzimy projekty „Zdrowa dojrzałość” – zajęcia dla seniorów dotyczące zdrowego stylu życia i właściwego odżywiania. Kolejnym z naszych działań jest tworzenie bazy wiedzy z zakresu dietetyki – rzetelnego i aktualnego portalu zawierającego artykuły popularnonaukowe.

Fundacja Rozwoju Kapitału Ludzkiego to instytucja, gdzie można rozwijać się na wielu płaszczyznach. Cały czas poszukujemy nowych pomysłów na kolejne działania, które będą wspierać dorosłych na nowoczesnym rynku pracy oraz w ciągłym doskonaleniu zawodowym i prywatnym.

Więcej na stronie: www.kapitalludzki.pl

 

Informacje na temat staży do pobrania tutaj

 

Autor: Justyna Cichulska
Ostatnia aktualizacja: 14.07.2015, godz. 12:07 - Justyna Tarkowska