Biblioteka MiędzyuczelnianaPowierzchnia obiektu Biblioteki:

 • Powierzchnia zabudowy: 1 649, 13 m2

 • Powierzchnia całkowita: 7 598,27 m2

 • Powierzchnia użytkowa budynku będzie wynosiła: 5 462, 20 m2

 • Kubatura brutto całkowita: 3 3091, 22 m3

 • Wysokość budynku: 16,88 m

 • ponadto powierzchnia biologicznie czynna: 854,84 m2


Na część dydaktyczną budynku składać będą się:

 • czytelnie: prasy bieżącej, naukowa, multimedialna, rękopisów, ogólna, czasopism

 • wypożyczalnie

 • kabiny naukowe (przeznaczone do pracy samodzielnej studentów i pracowników naukowo-dydaktycznych przy realizacji prac naukowych)

 • kawiarnia internetowa z ogólnodostępnym internetem

 • sale komputerowe, na którym znajdować się będzie 16 stanowisk komputerowych do elektronicznego przetwarzania danych i korzystania z multimedialnych zasobów biblioteki;

 • sala konferencyjna i sala spotkań przystosowane do prowadzenia zajęć dydaktycznych i wykładów naukowych

   

W ramach wyposażenia pomieszczeń zakupione zostaną nowoczesne serwery oraz komputery wraz z oprogramowaniem umożliwiające szybki przesył informacji.

Wszystkie komputery będą posiadały dostęp do szybkiego łączą internetowego.

Pomieszczenia zostaną wyposażone w nowoczesny sprzęt naukowo-badawczy, dydaktyczny, multimedialny, audiowizualny, komputerowy z oprogramowaniem, biurowy oraz klimatyzacyjny umożliwiający sprawne funkcjonowanie biblioteki na najwyższym poziomie.

W budynku Biblioteki znajdzie się nowoczesna sala konferencyjna przystosowana do tłumaczeń symultanicznych.

Celem pełnej identyfikacji osób korzystających z biblioteki za pomocą kart magnetycznych zakupiony zostanie nowoczesny sprzęt.

W budynku znajdzie się także punkt informacyjny z dostępem do panelu dotykowego (touch panel) umożliwiający wszystkim zainteresowanym znalezienie w szybki sposób najbardziej istotnych informacji o Stalowej Woli.

 

(Magdalena Cichoń, Zespół Projektowy ds. Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Stalowa Wola)

 


Autor: Krzysztof Soja
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011, godz. 11:21 - Krzysztof Soja