Budynek dydaktyczny dla KUL w Stalowej Woli

 

Ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją  i na obszarach przyległych będzie wynosić 170.

 

Obiekt pełnić będzie funkcję dydaktyczną i w jego skład wchodzić będą:

  • sale wykładowe

  • sale ćwiczeń

  • siedziby katedr

  • siedziby zakładów

     

Obiekt wyposażony zostanie w  nowoczesny sprzęt komputerowy i multimedialny.

 

Dane techniczne budynku:

  • Kubatura całkowita: 12 206,0 m

  • Powierzchnia całkowita: 2 901, 0 m2

  • Powierzchnia netto: 2 433, 8 m2

  • Wysokość budynku: 23, 5 m

 

(Magdalena Cichoń, Zespół Projektowy ds. Funduszy Europejskich, Urząd Miasta Stalowa Wola)

 

Autor: Krzysztof Soja
Ostatnia aktualizacja: 17.10.2011, godz. 11:23 - Krzysztof Soja