Ośrodek akademicki w Stalowej Woli rozwija się

dzięki Programowi Rozwój Polski Wschodniej


 

        W dniu 30.06.2010 roku w siedzibie Instytucji pośredniczącej - Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „ Stworzenie kompleksowej bazy naukowo-dydaktycznej i socjalnej dla uczelni wyższych w Stalowej Woli jako ośrodka intensyfikacji rozwoju gospodarczego i społecznego Polski Wschodniej”.

      Ze strony Gminy Stalowa Wola umowę podpisali: Prezydent Miasta Andrzej Szlęzak i Skarbnik Miasta Bogusława Gdula. Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości reprezentował Dariusz Szewczyk – Zastępca Prezesa.

 

     Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Oś priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka Działanie I.1 Infrastruktura uczelni.

 

            Na realizację Projektu Gmina Stalowa Wola otrzyma dofinansowanie w wysokości  59 058 988,00 PLN. Całkowita wartość Projektu wynosi 84 401 017,83 PLN.

 

W wyniku realizacji projektu powstaną trzy obiekty:

 

    1.  Budynek Biblioteki Międzyuczelnianej (Uniwersyteckiej) w Stalowej Woli wraz z wyposażeniem - budynek użyteczności publicznej o pojemności biblioteki ok. 1 000 000 woluminów, zewnętrzne elementy infrastruktury technicznej, ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Planowany budynek zlokalizowany będzie przy ul. J. Popiełuszki w Stalowej Woli. więcej>>

 

      2.  Budynek dydaktyczny wraz z wyposażeniem dla potrzeb Wydziałów Zamiejscowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Stalowej Woli - pięć kondygnacji nadziemnych, jedna kondygnacja podziemna, zewnętrzne elementy infrastruktury technicznej, ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Planowany obiekt zlokalizowany będzie przy ul. Kwiatkowskiego w Stalowej Woli. więcej>>

 

     3.  Budynek socjalno - dydaktyczny wraz z wyposażeniem dla potrzeb Oddziału Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli - obiekt użyteczności publicznej z parkingiem podziemnym, z zewnętrznymi elementami infrastruktury technicznej, ciągów komunikacji pieszej i kołowej. Planowany budynek zlokalizowany będzie przy skrzyżowaniu ulic Kwiatkowskiego i Hutniczej w Stalowej Woli.

 

        Powyższy Projekt przygotował i realizuje Zespół Projektowy ds. Funduszy Europejskich Urzędu Miasta Stalowa Wola.

Informacja o Projekcie.


Autor: Krzysztof Soja
Ostatnia aktualizacja: 07.10.2011, godz. 11:17 - Krzysztof Soja