Pełnione funkcje

 

 • wydziałowy pełnomocnik ds. ECTS (20 lutego 2013 - 30 września 2014)
 • honorowy członek Koła Naukowego Studentów Filozofii Przyrody i Nauk Przyrodniczych (od 21 listopada 2012 r.)
 • członek Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia (21 września 2012 - 31 września 2013)
 • sekretarz Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia na WF KUL (12 września 2012 - 30 września 2014)
 • pełnomocnik Dziekana Wydziału Filozofii ds. jakości kształcenia (wrzesień 2012 - 30 września 2014) [zob. jakość kształcenia na Wydziale Filozofii KUL; kompetencje: pobierz plik]
 • sekretarz Redakcji „Roczników Filozoficznych” (od 8 lutego 2012) [zob. www.kul.pl/rf]
 • członek Rady Doktorantów KUL – sekretarz (rok akademicki: 2010/2011, 2011/2012)
 • przedstawiciel doktorantów w Senackiej Komisji do Spraw Nauki i Współpracy z Zagranicą (rok akademicki: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
 • członek Komisji Stypendialnej, KUL (rok akademicki: 2011/2012)
 • członek Uczelnianej Komisji Stypendialnej, KUL (rok akademicki: 2010/2011)
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Instytutu Filozofii Teoretycznej (rok akademicki: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)
 • przedstawiciel doktorantów w Radzie Wydziału Filozofii (rok akademicki: 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012)

 

Doświadczenie

 

Autor: Anna Starościc
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2015, godz. 23:43 - Anna Starościc