Głos prawdy i sumienie
Kościół w pismach Cypriana Norwida

 

Ryszard Zajączkowski

 
ISBN: 978-83-231-2882-3
Rok wydania: 2012, II wydanie
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

 

Norwid to pisarz, który od lat nie przestaje fascynować głębią i oryginalnością swych przemyśleń. Jest ciekawy zwłaszcza jako myśliciel religijny, pogłębiający rozumienie dogmatu, poszukujący śmiałych rozwiązań dla istotnych problemów wiary i życia. Pytania o teologiczną świadomość Norwida były już stawiane w badaniach nad twórczością poety, zagadnienie to do dziś jednak nie zostało wystarczająco opracowane. Ważne w tego rodzaju analizach wydaje się Norwidowe rozumienie Kościoła. Pisarzowi zawsze bliskie były wszak przeszłość i współczesne dzieje wspólnoty chrześcijańskiej. Celem tej książki jest ukazanie całości poglądów Norwida dotyczących zagadnień eklezjalnych, wyśledzenie historycznych uwarunkowań tych przemyśleń i ustalenie stopnia ich oryginalności oraz tego, jak dalece mogą zapładniać współczesną myśl o Kościele.

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 09.05.2013, godz. 13:09 - Ewa Grygierzec