Główne kierunki prowadzonych badań:

Przedmiot zainteresowań pracowników Katedry obejmuje m.in

 • zagadnienia tradycji i postępu w sądowym prawie cywilnym;
 • rozwój postępowania cywilnego poprzez ułatwienia i przyspieszenia procedur sądowych oraz ich dostosowania do potrzeb nowoczesnego prawa cywilnego materialnego;
 • prawnoporównawcze analizy instytucji prawa sądowego;
 • postępowanie zabezpieczające, egzekucyjne, upadłościowe i naprawcze;
 • pozwy zbiorowe;
 • alternatywne metody rozwiązywania sporów (w tym arbitraż i sądownictwo polubowne);
 • europejskie i międzynarodowe postępowanie cywilne;
 • działalność judykacyjną sądów ( w tym wadliwość orzeczeń sądowych, ich kontrola instancyjna i rektyfikacja);
 • wpływ postępowania cywilnego na postępowanie karne z uwzględnieniem unormowań wspólnych dla obu procedur;
 • teoria procesu cywilnego, postępowań grupowych, egzekucji generalnej, działalność judykacyjnej sądów w sprawach cywilnych,
 • zastosowania technologii informatycznych w postępowaniu cywilnym,
 • formalizm procesowy,
 • alternatywne metody rozwiązywania sporów,
 • postępowania w sprawach gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem sporów na tle instrumentów finansowych.

 

 

 

Autor: Edyta Gapska
Ostatnia aktualizacja: 02.10.2011, godz. 22:27 - Edyta Gapska