Podpisanie umowy bilateralnej pomiędzy Wołyńską Akademią Teologiczną w Łucku a Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II.