Pracownicy Katedry Botaniki i Hydrobiologii prowadzą badania naukowe wód

powierzchniowych Lubelszczyzny, głównie jezior Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. 

W ramach prowadzonych badań odbywają się wyjazdy terenowe w celu poboru prób. 

 

czerwiec  

 2010  

   październik

         2010        

   czerwiec

       2012     

 

W ramach programu zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Katedry studenci uczestniczą w ćwiczeniach terenowych.

 


Oczyszczalnia ścieków

"HAJDÓW"

 

 

 Noc biologów 2014

                                                       

 

Autor: Agnieszka Artemiuk
Ostatnia aktualizacja: 20.01.2014, godz. 14:31 - Agnieszka Artemiuk