Coraz częściej spotykam się z wyrażeniem „wygenerować oszczędności”, które używane jest najczęściej w znaczeniu „powodować zaoszczędzenie pieniędzy”. Chciałbym spytać, czy jest ono poprawne, a jeżeli tak, to czy takie jest jego znaczenie.

 

Sformułowanie generować oszczędności jest dzisiaj niezwykle ekspansywne, szczególnie nadużywają go media, kiedy mowa o sprawach biznesu, ekonomii, zarządzania (np. Generowanie oszczędzania podczas zakupów). Leksem generować kiedyś był używany wyłącznie w znaczeniu 'wytwarzania pewnej postaci energii', dzisiaj jego zakres semantyczny rozszerzył się: używa się go, myśląc o 'powodowaniu, powstawaniu, wytwarzaniu czegoś', więc można odnieść to i do oszczędności. Analogicznie często mówi się o generowaniu zysków (w Słowniku poprawnej polszczyzny PWN pod red. A Markowskiego jest taki przykład: Spółki zagraniczne generują wysokie zyski).

Omawiane połączenie wyrazowe z pewnością jest przejawem mody językowej. W związku z tym niektórzy mogą traktować je w kategorii "natręta językowego" (zob. A. Markowski, Kultura języka polskiego, Warszawa 2007, s. 191).  Sformułowanie to powstalo jednak na gruncie profesjonalnej odmiany języka, która rządzi się swoimi prawami. Natomiast stosowanie takiego wyrażenia w komunikacji potocznej może budzić uzasadniony sprzeciw, bo przecież po co wytwarzać czy generować oszczędności, skoro można po prostu oszczędzać?

 

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 14.11.2013, godz. 14:38 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn