Wyzwania współczesności!

 

 

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • umiejętności projektowania programu rozwoju pomocy i wsparcia indywidualnego i instytucjonalnego w starzejącym się społeczeństwie
  • wspierania aktywności społecznej, kulturalnej, edukacyjnej, rekreacyjnej i duchowej osób starszych
  • przeciwdziałania różnego rodzaju stereotypom i nadużyciom wobec osób w podeszłym wieku

Zawody:

  • pracownik instytucji polityki społecznej
  • pracownik instytucji zajmujących się edukacją i aktywizacją osób starszych
  • animator w klubach seniora i domach kultury
  • menadżer projektów na rzecz osób starszych

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:02 - Ewa Kula