Używamy w gazecie określeń gmina Oleśnica, z gminy Oleśnica, w gminie Oleśnica. Takie określenia są w powszechnym użyciu mieszkańców.

Mamy tu na naszym terenie miasto Oleśnica i wokół niego odrębną administracyjnie gminę Oleśnica. W nomenklaturze samorządowej są to gminy miejska i wiejska Oleśnica. Bywa, że tych określeń też używamy w gazecie.

Spotkaliśmy się jednak z uwagą, że powinniśmy używać określenia (w mianowniku) gmina wiejska Oleśnicy (w dopełniaczu gminy wiejskiej Oleśnicy). Prosimy zatem o rozstrzygnięcie tej wątpliwości. Czy mamy nadal pisać w gminie Oleśnica, czy w gminie wiejskiej Oleśnica, czy w gminie wiejskiej Oleśnicy?

 

Sądzimy, iż nie ma powodu, by rezygnować z używania form gmina Oleśnica, gminy Oleśnica. Mamy tu do czynienia ze związkami z tzw. przydawką nominatywną (w Mianowniku). Mają one charakter oficjalny i są powszechnie przyjęte.

 

 

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 30.04.2013, godz. 18:10 - Natalia Sosnowska