organizatorzy: 
stowarzyszenie ARTmagedon, 
Katedra Historii Sztuki Kościelnej i Muzealnictwa
Instytutu Historii Sztuki KUL,
Bazylika i Klasztor Dominikanów w Lublinie,
Katedra Muzeologii
Instytytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa WNH UKSW
oraz
Koło Naukowe Studentów Historii Sztuki KUL
 
 
Autor: Ireneusz Marciszuk
Ostatnia aktualizacja: 21.04.2017, godz. 14:25 - Ireneusz Marciszuk