Mam problem z rzeczownikiem gorczyca. Czy w tekście, gdzie opisuję wyniki badań dla dwóch gatunków - gorczycy białej i gorczycy sarepskiej, mogę użyć liczby mnogiej - gorczyce np. Nektar gorczyc zawiera cukry i aminokwasy. W słowniku PWN jest informacja, że wyraz gorczyca ma liczbę pojedyńczą, a brak liczby mnogiej. W Wielkim słowniku języka polskiego PAN znalazłam odmianę w liczbie mnogiej z notą zwykle liczba pojedyńcza.

 

Rzeczywiście, większość słowników ogólnych współczesnego języka polskiego notuje, że wyraz gorczyca nie ma liczby mnogiej; Słownik poprawnej polszczyzny PWN w ogóle hasła gorczyca nie zawiera.

Do interpretacji normatywnej kluczowe są więc tu rozstrzygnięcia, które odnalazla Pani w Wielkim słowniku języka polskiego PAN. A leksykon ten podaje pełną odmianę gorczycy w obu liczbach, co oznacza, iż jest to rzeczownik fleksyjny także w liczbie mnogiej, przy czym uzus językowy powoduje, że zazwyczaj używamy tylko różnych form liczby pojedynczej. W związku z tym bez obaw może Pani stosować formy pluralne. Jeśli jednak będzie Pani chciała czasem ich uniknąć, wówczas można zamiennie użyć sformułowań peryfrastycznych, np. Nektar gorczyc zawiera cukry i aminokwasy = Nektar obu odmian goryczycy zawiera cukry i aminokwasy.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 09.03.2013, godz. 12:04 - Natalia Sosnowska