Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości: punktowany wynik z jednego z następujących przedmiotów: biologia, geografia, matematyka, informatyka, fizyka z astronomią, wiedza o społeczeństwie. Jeżeli kandydat zaliczył więcej niż jeden spośród wymienionych przedmiotów, punktuje się ten, z którego uzyskał najlepszy wynik.

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowana ocena końcoworoczna ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z matematyki lub geografii.

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 06.09.2013, godz. 10:19 - Liliana Kycia