ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • kształtowania przestrzeni miast, wsi i regionów, a także konstruowania wizji rozwoju i strategii ich transformacji
  • koordynacji prac różnych agend samorządu terytorialnego podczas tworzenia i wdrażania projektów z zakresu ochrony środowiska, rozwoju gospodarczego i zagospodarowania przestrzennego
  • pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje kreowania współpracy publiczno-prywatnej, zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym

Zawody:

  • pracownik w instytucjach nadzoru architektoniczno-budowlanego
  • pracownik w jednostkach administracji państwowej (wydział: architektury, infrastruktury nadzoru budowlanego, finansowego planowania zagospodarowania przestrzennego)
 

 

Kierunek jest  dostępny

w naborze zimowym 2016

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu w Lublinie

 

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów inżynierskich na jednym z wymienionych kierunków: gospodarka przestrzenna, architektura krajobrazu, architektura, geodezja i kartografia.

W przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia oparte na Krajowych Ramach Kwalifikacji, warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest posiadanie kwalifikacji inżynierskich oraz zrealizowanie efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych lub technicznych.

Kandydatom z innych kierunków niż gospodarka przestrzenna po przedstawieniu i porównaniu uzyskanych efektów kształcenia na studiach I stopnia mogą zostać wskazane przedmioty do uzupełnienia w celu wyrównania uzyskanych efektów kształcenia. Lista przedmiotów do uzupełnienia będzie wskazywana indywidualnie.

Kwalifikacja w trybie wolnym.

 

 

 

 

 

 

Uwaga
Zajęcia na kierunku gospodarka przestrzenna odbywają się
w gmachu KUL w Lublinie przy ul. Konstantynów 1 i Al. Kraśnicka 102
[jak dojechać?]

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, godz. 11:04 - Magdalena Kargol