Projekt mgr Marty Ratomskiej, doktorantki z Instytutu Psychologii KUL pt. „Wpływ przewidywanej częstości i kolejności ekspozycji bodźców wzrokowych na orientację uwagi. Badania okulograficzne i ERP” otrzymał dofinansowanie w piątej edycji konkursu na stypendia doktorskie ETIUDA, organizowanego przez Narodowe Centrum Nauki. O finansowanie konkurowało 389 badaczy, z których nagrodzonych zostało 97 w tym 1 z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

ETIUDA to konkurs na stypendia doktorskie, skierowany do osób przygotowujących rozprawę doktorską. Laureaci otrzymają 4,5 tys. zł miesięcznie, a także odbędą staż w wybranym przez siebie zagranicznym ośrodku naukowym. Serdecznie gratulujemy!

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 31.07.2017, godz. 13:03 - Maria Mazurek-Olszowa