Granty i stypendia:
• Stypendium konferencyjne Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej (na wyjazd do St.Petersburga „Science, Ideology, Religion” ST Petersburg.30.03.-2.04.2005.
• Grant wewnętrzny KUL na temat: "Osobowościowe i rodzinne korelaty budżetu czasu dzieci w młodszym wieku szkolnym" (czerwiec 2005-styczeń 2006),
• 2004 rok: grant wydawniczy TN KUL, KBN razem z B.Mirucką, B. (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach obrazu siebie, (um. nr 829/P/DBD/04 z dn. 09.08.2004)
• 2007 rok: grant wydawniczy TN KUL, KBN razem z B.Mirucką, B. (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach relacji społecznych. Problemy wychowawcze i kliniczne, (um. nr. 688/DWB/P/200)
• Rok 2012: grant wydawniczy TN KUL, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego razem z E. Trubiłowicz (red.), Rysunek projekcyjny w badaniach nad rodziną i wychowaniem. Aspekty badań empirycznych i klinicznych. (um. nr 797/P-DUN/2012)

Autor: Elżbieta Trubiłowicz
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2015, godz. 23:32 - Elżbieta Trubiłowicz