Jaka jest poprawna forma: greko-katolicki czy grecko-katolicki i czy należy pisać to słowo z łącznikiem?


Nowy słownik ortograficzny pod redakcją Edwarda Polańskiego podaje, że poprawną formą jest przymiotnik greckokatolicki, pisany bez łącznika, ponieważ wyraz ten składa się z dwóch członów nierównorzędnych: określającego i określanego, tj. katolicki w obrządku greckim.

Forma grekokatolicki jest kalką z języka ukraińskiego i jest w polszczyźnie niepoprawna. Ale w odniesieniu do wyznawcy używamy nazwy grekokatolik, a nie greckokatolik.

Autor: Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn
Ostatnia aktualizacja: 17.11.2010, godz. 20:38 - Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn