5.XII.2007r. odbyła się XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa ,,Strategiczne partnerstwo Polski i Ukrainy: znaczenie dla regionu Europy" zorganizowana przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II przy współpracy z Narodowym Uniwersytetem im. Iwana Franki we Lwowie w ramach projektu ,,Współpracy Uniwersytetów wspierająca rozwój regionów- lubelskiego i lwowskiego" Program Sąsiedztwa Polska- Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II wraz z partnerami realizującymi projekt: „Per linguas Mundi ad Laborem" (Przez języki świata do pracy) współfinansowanego z EFS w ramach IW EQUAL zorganizował spotkanie ewaluacyjne, które odbyło się w dniu 12 grudnia 2007 r. w Nałęczowie. Spotkanie ewaluacyjne miało na celu podsumowanie i ocenę realizacji działań, w których brali udział beneficjenci ostateczni, w szczególności ocenę realizacji szkoleń językowych, studiów podyplomowych oraz ocenę pracy i działań doradców zawodowych. Byłorównież okazją do kontaktu beneficjentów projektu (uczestników kursów i studiów podyplomowych z Warszawy i Lublina) z personelem projektu, zwłaszcza merytorycznym, również z doradcami zawodowymi i ekspertami od badań w celu wymiany doświadczeń.

14 grudnia 2007r.
odbyła się ostatnia i zarazem podsumowująca konferencja projektu Programu Sąsiedztwa Polska-Białoruś-Ukraina INTERREG IIIA/TACIS CBS. Temat pierwszej części spotkania dotyczył ,,Podsumowania współpracy w zakresie ochrony środowiska". Druga jej połowa poświęcona została dyskusji na temat dotychczasowych działań realizowanych w ramach projektu oraz zwróceniu szczególnej uwagi na praktykę dalszej współpracy między państwami.


W dniu 14 grudnia 2007 w Lublinie, w hotelu Victoria odbyło się międzynarodowe seminarium poświęcone problematyce migracji oraz rozwiązań stosowanych w tej kwestii w różnych krajach Unii Europejskiej zorganizowane przez Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II uczestniczący w realizacji projektu Migravalue w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB CADSES, współfinansowany ze środków EFRR.

 Autor: Marta Surowiec-Władek
Ostatnia aktualizacja: 14.01.2008, godz. 12:37 - Marta Surowiec-Władek