Adwent w Kościele Akademickim
  1-2 grudnia
KUL wobec wyzwań XX wieku: 1918-1989
2-3 grudnia
Kościół, który gromadzi się w domu
 
3 grudnia
II Akcja informacyjna na temat dawstwa szpiku
 

5 grudnia


Prawa człowieka. Przesłanie moralne Kościoła

5 grudnia
Wykłady otwarte Instytutu Historii prof. Karol Modzelewski
Filar świata. Opieka bogów i kult pogański w ustroju germańskich i słowiańskich plemion
  8 grudnia
Mulieris Dignitatem - promieniowanie kobiecości
 
    8 grudnia

90. rocznica pierwszej inauguracji roku akademickiego na KUL

  9 grudnia
Naturalne planowanie rodziny - szansa rozwoju człowieka czy moralny balast przeszłości?
  10 grudnia
XXVI Dni Praw Człowieka z okazji 60. rocznicy uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka
   

10 grudnia 

Koło Językoznawcze Studentów Filologii Polskiej KUL zorganizowało konferencję pt. Miłość w języku

    10 grudnia
Jubileuszu pracy dydaktyczno - naukowej Ojca Profesora dr hab. Edwarda Iwo Zielińskiego OFMConv, zorganizowany przez Katedrę Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej.
    11 grudnia
Odbyło się XI Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne z cyklu Zadania współczesnej metafizyki, pt. Spór o rozumienie filozofii.
    11 grudnia
Odbyło się wręczenie Nagrody Skowyrów za rok 2008. Laureatem jest Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej. Nagrodę odbebrał Dyrektor BEP IPN prof. Jan Żaryn.
  11 grudnia
Wręczenie księgi jubileuszowej Profesorowi Marianowi Maciejewskiemu
    Środki finansowe dla uczelni lubelskich - podpisanie umowy z PARP
  12 grudnia
Odbyło się II Forum Regionalistyczne, Kreatywne regiony i miasta wiedzy, organizowane przez Fundację Rozwoju KUL, Fundację Konrada Adenauera, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Urząd Miasta Lublin oraz Katedrę Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Instytutu Ekonomii i Zarządzania KUL.
   

18 grudnia

Opłatek Uniwersytecki 
Wieża Babel - etiuda niekoniecznie wigilijna

Kronika na Boże Narodzenie