Współczesne technologie i towarzyszące im gry komputerowe i video, gry konsolowe, gry online, gry na komórkę, mają dziś ogromny wpływ na człowieka: jego emocje, wiedzę, kształtowanie się poglądów, przekonań, postaw, sposobów wartościowania etycznego. Ich funkcjonowanie sięga do samego wnętrza człowieka z zamiarem przejęcia kontroli nad tym, co nazywamy filozofią sensu. Współczesne mass media wręcz kreują i produkują ów sens[1]. Człowiek w tej sytuacji nie może zostać bierny w znaczeniu „(coś) dzieje się z człowiekiem”, oddany tylko temu, co z „zewnątrz”. Człowiek nie jest wówczas dynamicznym podmiotem dziania się, które w nim ma swe źródło, ale raczej przedmiotem, z którym jakiś inny podmiot albo nawet jakaś inna siła coś czyni, on zaś tylko doznaje. Biorąc pod uwagę, że tylko świadome działanie człowieka może go, z jednej strony uchronić od negatywnych oddziaływań gier komputerowych, a z drugiej prowadzić do spełnienia przez kompetentne korzystanie z współczesnych technologii, należy stanowczo podkreślić, iż człowiek powołany jest do odkrywania dynamizmu właściwego osobie ludzkiej.

 

 

[1] S. Babolin, Produzione di senso, Roma 1999, s. 39.

Autor: Jarosław Jęczeń
Ostatnia aktualizacja: 02.05.2014, godz. 10:38 - Jarosław Jęczeń