ZAGADNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Z PRAWA HANDLOWEGO (P. Kędzierski)

 1. Prawo cywilne, cześć ogólna - powtórzenie. Firma. Prokura.

 2. Spółka cywilna.
 3. KRS, CEIDG, postępowanie rejestrowe.
 4. Spółka jawna.
 5. Spółka partnerska.
 6. Spółka komandytowa.
 7. Spółka z o.o. (1).
 8. Spółka z o.o. (2).
 9. Spółka akcyjna (1)
 10. Spółka akcyjna (2)

ZAGADNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Z PRAWA UMÓW W OBROCIE GOSPODARCZYM (P. Kędzierski)

 

 1. Pojęcie umowy, rodzaje umów, forma i treść umowy, zawarcie umowy (umowa przedwstępna);
 2. Dodatkowe zastrzeżenia umowne, rozwiązanie umowy (wypowiedzenie, odstąpienie) - KAZUSY DO POBRANIA;
 3. Umowa a stosunek prawny. Pojęcie zobowiązanie; wykonanie zobowiązania;
 4. Skutki niewykonania zobowiązania. Kara umowna - KAZUSY DO POBRANIA;
 5. Zmiana dłużnika. Zmiana wierzyciela;
 6. Actio Pauliana;
 7. Umowa sprzedaży;
 8. Umowa o dzieło. Umowa zlecenia;
 9. Umowa o roboty budowlane;
 10. Umowa najmu;
 11. Umowa leasingu.
Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 13.11.2018, godz. 21:41 - Piotr Kędzierski