ZAGADNIENIA DO POSZCZEGÓLNYCH ZAJĘĆ

Z PRAWA HANDLOWEGO

  1. Prawo cywilne, cześć ogólna - powtórzenie. Firma. Prokura.

  2. Spółka cywilna.
  3. Spółka jawna.
  4. Spółka jawna c.d. - postępowanie rejestrowe.
  5. Spółka partnerska.
  6. Spółka komandytowa.
  7. Spółka z o.o. (1).
  8. Spółka z o.o. (2).
  9. Spółka akcyjna (1)
  10. Spółka akcyjna (2)
Autor: Piotr Kędzierski
Ostatnia aktualizacja: 04.12.2016, godz. 16:22 - Piotr Kędzierski