Czym się różni konspekt od handoutu?

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny pod redakcją H. Zgółkowej definiuje konspekt następująco: 'przygotowany w formie pisemnej, zazwyczaj w punktach, zarys czegoś, np. przemówienia, referatu; robocza postać jakiegoś tekstu'. Natomiast handout to 'odbitka kserograficzna zawierająca materiały i informacje stanowiące uzupełnienie treści wygłaszanego referatu, które referent przygotował dla słuchaczy'.
Konspekt jest zatem punktowym skrótem jakiejś wypowiedzi służącym referentowi, natomiast handout to materiały przeznaczone dla słuchaczy.

Autor: Natalia Sosnowska
Ostatnia aktualizacja: 24.02.2010, godz. 11:56 - Natalia Sosnowska