1. Gołubiew Antoni [w:] Encyklopedia katolicka, t. 5, Lublin 1989, Towarzystwo Naukowe KUL, szp. 1275-1276.

2. Hiob w literaturze polskiej [w:] Encyklopedia katolicka, t. 6, Lublin 1993, TN KUL, szp. 903-905.

3. Iłłakowiczówna Kazimiera [w:] Encyklopedia katolicka, t. 7, Lublin 1997, TN KUL, szp. 47-49.

4. Kossak Zofia [w:] Encyklopedia katolicka, t. 9, Lublin 2002, TN KUL, szp. 960-961.

5. Liebert Jerzy [w:] Encyklopedia katolicka, t. 10, Lublin 2004, TN KUL, szp. 1025-1026.

6. Ożóg Jan Bolesław [w:] Encyklopedia katolicka, t. 14, Lublin 2010, TN KUL, szp. 173-174.

7. Polska literatura religijna F. Dwudziestolecie międzywojenne, Encyklopedia katolicka t. 15, Lublin 2011, szp. 1287-1294.

Autor: Anna Swęda
Ostatnia aktualizacja: 25.06.2013, godz. 13:04 - Anna Kołodziejska