Tradycyjnie już, w Święto Chrztu Pańskiego, które w tym roku wypadło 13 stycznia, odbyło się doroczne spotkanie opłatkowe Członków i Sympatyków Lubelskiego Oddziału Towarzystwa Przyjaciół Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Lublinie. Spotkanie zostało poprzedzone uroczystą Mszą świętą, transmitowaną przez TVP Polonia, sprawowaną o godzinie 13:00 w kościele akademickim KUL pod przewodnictwem Jego Magnificencji Księdza prof. dra hab. Antoniego Dębińskiego – Rektora KUL; jednym z koncelebransów był ks. prof. KUL, dr hab. Jarosław Popławski. Po Mszy św. Członkowie i Sympatycy TP KUL zebrali się w sali bankietowej stołówki akademickiej KUL. Spotkanie Rozpoczęło się wspólnym odśpiewaniem kolędy; następnie Prezes Lubelskiego Oddziału TP KUL – ks. prof. KUL, dr hab. Piotr Szczur, dokonał poświecenia opłatków i odczytał fragment Ewangelii według św. Łukasza opowiadający o narodzeniu Jezusa. Po wspólnym odmówieniu modlitwy Ksiądz Prezes złożył wszystkim życzenia świąteczne i noworoczne oraz podziękował Członkom TP KUL (a zwłaszcza inkasentom) za ofiarną pracę na rzecz naszego Uniwersytetu. Następnie głos zabrała p. prof. KUL, dr hab. Ewa-Agnieszka Lekka-Kowalik – Prorektor KUL, która przybyła na spotkanie opłatkowe jako delegatka Rektora KUL. We wzruszającym, wypowiedzianym bardzo emocjonalnie słowie skierowanym do obecnych podkreśliła, że członkowie Towarzystwa Przyjaciół KUL pomogli Uniwersytetowi przetrwać w najtrudniejszych czasach PRL-u; pomogli też w pełnieniu jego misji, którą jest służba Bogu i Ojczyźnie. Dodała, że jej mama jest absolwentką KUL-u z czego ona osobiście się szczyci. Kończąc złożyła życzenia świąteczne i noworoczne oraz podziękowała wszystkim Członkom i Sympatykom TP KUL za każdy gest życzliwości skierowany pod adresem Uniwersytetu i poprosiła o dalszą pomoc – zwłaszcza modlitewną, gdyż obecne czasy – choć nacechowane wolnością – wcale nie są dla Uniwersytetu łatwe, ponieważ musi się on zmierzyć z wieloma problemami, które niesie obecna sytuacja. Po wystąpieniu Pani Prorektor wszyscy uczestnicy spotkania złożyli sobie nawzajem życzenia i podzielili się opłatkiem. Spotkanie zakończyła wspólna agapa, w czasie której Pani Prorektor zaproponowała wspólny śpiew kolęd. W spotkaniu wzięło udział prawie 30 osób – zwłaszcza z parafii Lublina oraz ze Świdnika.

Autor: Ewa Zięba
Ostatnia aktualizacja: 01.02.2013, godz. 09:59 - Ewa Zięba