Rysunki pokolorowane przez uczestników warsztatów zatytułowanych "W mieście Lublin na Ratuszu koziołek się złoci..." w dniu 29 listopada 2013 r.