STUDIA I STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 

 

 
 

 

Studia stacjonarne I stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

 

NOWA MATURA (egzamin maturalny) świadectwo wydaje Okręgowa Komisja Egzaminacyjna. Wynik wyrażony w skali PROCENTOWEJ.

 

Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane wyniki z następujących przedmiotów:

a) język obcy nowożytny (60% wyniku końcowego);

b) język polski (40 % wyniku końcowego).

 

 

STARA MATURA (egzamin dojrzałości) świadectwo dojrzałości wydane przez komisję egzaminacyjną powołaną przez Kuratora Oświaty. Wynik matury wyrażony OCENĄ w skali 1-6 lub 2-5.

 

Kwalifikacja na podstawie konkursu świadectw. Punktowany wynik ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z języka obcego nowożytnego (60% wyniku końcowego) oraz z języka polskiego (40 % wyniku końcowego).

 

 

MATURA MIĘDZYNARODOWA

 

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 22.02.2017, godz. 11:15 - Magdalena Kargol