Ośrodek Badań nad Twórczością C. Norwida KUL został powołany uchwałą Senatu Akademickiego KUL z 11 maja 1985 r. jako Międzywydziałowy Zakład Badań nad Twórczością C. Norwida KUL. W 2006 r. Zakład został przekształcony w instytut naukowo-badawczy, a następnie, w 2010 r., w ośrodek naukowo-badawczy i od tego czasu funkcjonuje pod obecną nazwą.

         Pomysłodawcą Zakładu był profesor Stefan Sawicki. W 1983 powołał on do życia czasopismo naukowe „Studia Norwidiana”, wokół którego powstało środowisko badawcze. Placówka w pełni zinstytucjonalizowała się na początku lat 90. Profesor Sawicki przez szereg lat kierował jej działalnością oraz określił najważniejsze kierunki badań.

Autor: Łukasz Niewczas
Ostatnia aktualizacja: 07.03.2012, godz. 09:00 - Łukasz Niewczas