Stacjonarne I stopnia

 

Nowa matura

  • Konkurs świadectw dojrzałości - punktowane najlepsze wyniki z dwóch przedmiotów spośród następujących: język polski, język obcy nowożytny, matematyka, filozofia, geografia, historia, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, wiedza o społeczeństwie.

 

Stara matura

  • Konkurs świadectw - punktowane oceny końcoworoczne ze świadectwa ukończenia szkoły średniej z przedmiotów:
    a) język polski (30% wyniku końcowego);
    b) historia (50% wyniku końcowego);
    c) wiedza o społeczeństwie (20% wyniku końcowego).

 

Autor: Liliana Kycia
Ostatnia aktualizacja: 05.09.2013, godz. 14:44 - Liliana Kycia