Katedra Teorii Polityki powołana została 1 marca 2009 r. Początkowo funkcjonowała w ramach Instytutu Socjologii WNS KUL. Od 1 października 2009 r. stanowi jednostkę organizacyjną INPiSM WNS KUL. Funkcje kierownika Katedry pełnił dr hab. Cezary Józef Olbromski, prof. KUL (2009-2013). Od 1 października 2013 r. do końca września 2015 r. kuratorem Katedry był prof. dr hab. Stanisław Wójcik. Obecnie kierownikiem Katedry jest dr hab. Jacek Wołoszyn.

 

Pracownicy Katedry podejmują badania w zakresie teorii polityki, komparatystyki systemów politycznych, marketingu politycznego, komunikacji politycznej, wizerunku polityka oraz teoretycznych podstaw społeczeństwa obywatelskiego.

Autor: Agnieszka Zaręba
Ostatnia aktualizacja: 05.01.2017, godz. 13:12 - Agnieszka Zaręba