ZMARLI MISTRZOWIE 


    

INSTYTUT SOCJOLOGII KUL

POCZĄTKI: 

                                                                                                                                                     

           Socjologia na KUL sięga swoimi korzeniami początków Uniwersytetu. Pierwotnie była rozwijana w ramach Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych istniejącego od 27 września 1918 roku. Tak jak odzyskanie niepodległości pozwoliło na uruchomienie naukowych badań nad społeczeństwem, tak ugruntowanie władzy komunistycznej w PRL doprowadziło do zawieszenia działalności tegoż Wydziału w 1949 roku. Mimo to Senat Akademicki KUL postanowił utrzymać ciągłość pewnych dyscyplin z zakresu nauk społecznych, takich jak socjologia, ekonomia, filozofia prawa, przez utworzenie Specjalizacji Filozofii Praktycznej na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej (od 1975 r. Filozoficzno-Społecznej).

 


STRUKTURA:


    W takiej strukturze organizacyjnej nauki społeczne funkcjonowały na KUL od 1949 do 1981 roku, a więc około 30 lat. Przełom solidarnościowy z roku 1981 zaowocował erygowaniem Wydziału Nauk Społecznych, którego strukturę tworzyły cztery sekcje: Sekcja Społeczna; Sekcja Psychologii; Sekcja Pedagogiki i Sekcja Ekonomii. Od 1996 roku każda z sekcji funkcjonuje na prawach instytutu naukowo-dydaktycznego, a Sekcję Społeczną przemianowano na Instytut Socjologii. W roku 2008 z Instytutu Socjologii KUL wydzielił się nowy kierunek i Instytut - Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, natomiast w roku 2009 kolejny nowy kierunek i Instytut - Politologia).

 

 

TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ:


     Prace badawcze poszczególnych katedr, przy przestrzeganiu dyscypliny metodologicznej, łączą w sobie nauki opisowo-empiryczne, normatywne i filozoficzno-teoretyczne, spełniając w ten sposób postulat współdziałania i zachowania jedności w obrębie nauk społecznych. Instytut Socjologii realizuje w szerokim zakresie program dyscyplin z zakresu makro-i mikrosocjologii, socjologii rodziny, kultury, religii, moralności, wychowania, wsi i miasta, pracy i przemysłu, administracji samorządowej państwa, migracji ludzkich i grup etnicznych oraz filozofii społecznej i politologii.

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

Autor: Magdalena Waniewska - Bobin
Ostatnia aktualizacja: 04.11.2011, godz. 14:54 - Tomasz Peciakowski