Katedra Analizy Rynku i Zarządzania Marketingowego powstała w 1997 roku. Stworzenie Katedry poprzedziło prowadzenie w ramach KUL, od roku 1984, badań w zakresie gospodarki rynkowej oraz dydaktyki obejmującej ekonomikę handlu, zarządzanie marketingowe oraz badań marketingowych. Działalność Katedry obok badań naukowych i dydaktyki obejmowała także prowadzenie studiów doktoranckich.

W roku 2010 zmieniono nazwę Katedry na Katedrę Strategii Ekonomicznych i Marketingu.

Wskutek zmian profilu naukowo-badawczego zatrudnionych pracowników, w 2014 roku Katedra uległa przekształceniu w Katedrę Gospodarki Opartej na Wiedzy.

Autor: Monika Wójcik
Ostatnia aktualizacja: 18.03.2016, godz. 19:22 - Kinga Machowicz