Powstanie Katedry

  • Katedra Pedagogiki Rodziny powstała w roku akademickim 1996/97.


Katedra Pedagogiki Rodziny mieściła się w budynku Collegium Jana Pawła II na trzecim piętrze w pokoju C - 328.

 

  • Założycielem i pierwszym kierownikiem katedry do września 2003 roku był ks. prof. Józef Wilk (1937-2003).


Badania naukowe księdza prof. J. Wilka były ukierunkowane na pedagogiczną problematykę rodziny. Dotyczyły głównie wychowania religijnego (Znaczenie pierwszych doświadczeń dla religijnego wychowania małego dziecka w rodzinie, Lublin 1987), wychowania patriotycznego i wychowania do miłości, do wolności, do poszanowania przyrody. Ksiądz prof. Wilk sformułował naukowe i dydaktyczne założenia i wskazania istotne dla dalszej pracy katedry oraz określił merytoryczny kierunek refleksji nad wychowaniem w rodzinie głównym przedmiotem poznania czyniąc funkcję wychowawczą rodziny i jej uwarunkowania.

  • Od 8 grudnia 2001 roku  nazwa katedry brzmi: Katedra Pedagogiki Rodziny imienia Księdza Profesora Piotra Poręby.

 

  • Po śmierci ks. prof. J. Wilka (11 września 2003 r.) w latach 2003 - 2011 funkcję kuratora katedry pełnili: ks. dr hab. Marian Nowak, prof. KUL, następnie dr hab. Alina Rynio, prof. KUL. 
  • Od maja 2011 r. do 1 października 2014 r. funkcję kierownika katedry pełniła dr hab. Dorota Kornas-Biela, prof. KUL. W tych latach przy katedrze działało seminarium doktoranckie. Doktoranci brali czynny udział w organizacji konferencji i sympozjów organizowanych przez Katedrę Pedagogiki Rodziny. W tym czasie stronę Katedry redagował Ks. Jan Dzionek.
  • Od 1 października 2014r. funkcję kierownika katedry pełni dr hab. Danuta Opozda

 

 

 

 

 

 

Autor: Jan Dzionek
Ostatnia aktualizacja: 10.10.2014, godz. 13:38 - Jan Dzionek