Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego została powołana 1 marca 2012 r. Powstała z połączenia wcześniej istniejących katedr: Socjologii Grup Etnicznych (działającej od 1990 r. pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Romana Dzwonkowskiego SAC, a w latach 2009-2012 funkcjonującej jako Katedra Socjologii Grup Etnicznych i Antropologii Społecznej pod kierunkiem dr hab. Adama Szafrańskiego) oraz katedry Polityki Społecznej i Etyki Politycznej (działającej pod tą nazwą w latach 2008-2012 pod kierunkiem o. dr hab. Jana Mazura OSPPE ).

 

  Kierownikiem katedry Socjologii Grup Etnicznych i Społeczeństwa Obywatelskiego została dr hab. Jadwiga Plewko.

 

  Nowa katedra zatrudnia pracowników naukowych z doświadczeniem i dorobkiem badawczym wypracowanym w obrębie macierzystych jednostek i po części kontynuowanym przez nich obecnie, ale w nowej formule katedry znajdująsię także wspólne obszary zainteresowań i badań nad różnymi przejawami społeczeństwa obywatelskiego. Mieszczą się w nich bowiem, dla przykładu, tak szerokie pola badawcze, jak funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w warunkach wielokulturowości i wieloetniczności, czy też tak praktyczne wymiary realizacji idei społeczeństwa obywatelskiego jak działalność organizacji pozarządowych czy wolontariatu na rzecz pomocy uchodźcom i migrantom. Jest miejsce na badania nad sposobami partycypacji społecznej współczesnych migrantów w krajach przyjmujących i na pytania o kulturę i aksjologiczne podstawy tych form ich aktywności w życiu publicznym. Stwarza to interesującą perspektywę dla badań socjologicznych, jak i interdyscyplinarnych.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 20.03.2012, godz. 11:55 - Tomasz Peciakowski