Katedra Praw Człowieka (w okresie międzywojennnym - Katedra Teorii i Filozofii Prawa, do 1993 r. Katedra Filozofii Prawa, do 2004 - Katedra Filozofii Prawa i Praw Człowieka była jedyną katedrą filozofii prawa w PRL). Kierownikiem Katedry do śmierci w 1993 r. była prof. dr. hab. Hanna Waśkiewicz, która prowadziła badania i dydaktykę w zakresie filozofii prawa, zwłaszcza prawa naturalnego, oraz w zakresie ujmowanych w perspektywie prawnonaturalnej praw człowieka, co odzwierciedlała poprzednia nazwa Katedry. W okresie powojennym w Katedrze pracowali m. in. prof. Jerzy Kalinowski, dr Krzysztof Kozłowski, prof. dr hab. Jerzy Rebeta (obaj doktoryzowani pod kierunkiem prof. Waśkiewicz) oraz ks. mgr Edmund Rink (zm. 2005 r.). Od 1984 r. w Katedrze zatrudniony jest dr hab. Krzysztof Motyka (od 2002 jako st. wykładowca), a od 1993 r. kuratorem Katedry jest prof. Rebeta.

Autor: Maria Mazurek-Olszowa
Ostatnia aktualizacja: 18.10.2007, godz. 21:58 - Justyna Tarkowska