Katedra Socjologii Wiedzy i Edukacji została powołana do życia przez Senat Akademicki KUL w 2005 roku.

Na kierownika Katedry powołano dr hab. Mariusza Zemło, prof. KUL.

Autor: Magdalena Waniewska-Bobin
Ostatnia aktualizacja: 11.04.2008, godz. 17:26 - Magdalena Waniewska-Bobin