Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców

 

Pomysłodawcą organizacji konferencji z cyklu "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców" jest ks. dr hab. Mirosław Sitarz, prof. KUL - kierownik Katedry Kościelnego Prawa Publicznego i Konstytucyjnego KUL.

Idea organizacji konferencji spotkała się z licznym i pozytywnym odzewem ze strony środowisk naukowych. Młodzi naukowcy mogą tu zaprezentować wyniki swoich badań. Sympozjum to jest w głównej mierze odpowiedzią na zapotrzebowanie młodszych pracowników naukowych i doktorantów, którzy zobowiązani są do wystąpienia na konferencji w ramach studiów doktoranckich, a Uniwersytet jest do tego najlepszym miejscem.

 

Edycje konferencji

 

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", 2 czerwca 2012 r.

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

 

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", 1 czerwca 2013 r.

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

 

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", 7 czerwca 2014 r.

Zaproszenie

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

 

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", 6 czerwca 2015 r.

Zaproszenie

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

 

V Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", 4 czerwca 2016 r.

Zaproszenie

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

 

VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Kodeks Prawa Kanonicznego w badaniach młodych naukowców", 3 czerwca 2017 r.

Zaproszenie

Program konferencji

Sprawozdanie z konferencji

 

Zestawiła

Magdalena Sawa

 

Autor: Magdalena Sawa
Ostatnia aktualizacja: 16.02.2018, godz. 19:45 - Magdalena Sawa