Jedną z kilku propozycji Uniwersytetu Otwartego KUL na sobotę 26 października był bezpłatny warsztat sportowo-kulturowy pt. Historia miasta z Nordic Walking. Wzięli w nim udział jednocześnie seniorzy (powyżej 60 roku życia) oraz dzieci w wieku szkolnym. Przygoda rozpoczęła się na dziedzińcu KUL, gdzie przy profesjonalnym wsparciu pani trener odbyła się rozgrzewka i nauka „chodzenia z kijami”. Następnie cała drużyna wyszła na ulice miasta. Trasa przejścia wiodła od uniwersytetu, poprzez Krakowskie Przedmieście, aż na stare miasto. W czasie drogi, podczas kilku przystanków w wyjątkowych punktach (m.in. przy Ogrodzie Saskim czy na Placu Litewskim) słuchacze-sportowcy dowiedzieli się od pani przewodnik wielu ciekawostek i faktów z historii Lublina. Wczesnym popołudniem drużyna doszła na starówkę. Tam, przy Trybunale Koronnym, odbył się trening wieńczący spacer.

Za udział w warsztacie uczestnicy nie ponieśli żadnych kosztów. Więcej, dostali okolicznościowe gadżety. Zajęcia stanowiły część projektu Jesteś między nami – razem bez barier realizowanego przez Fundację Rozwoju KUL oraz uczelnię a współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Jego wyjątkowość wynika nie tylko z faktu łączenia dwu różnych aktywności, jakimi są sport i pogłębianie wiedzy historycznej, ale z łączenia działań dzieci i seniorów. Sobotni warsztat (a także inne organizowane przez UO KUL) wyraźnie pokazują, że dzieci i dziadkowie mogą wspólnie spędzać czas w bardzo urozmaicony, a przy tym ciekawy, przyjemny i pożyteczny sposób.

A tak to widział fotoreporter Gazety.