dr inż. Piotr Kulesza, Dr Magdalena Lubiarz

Wydział Matematyczno-Przyrodniczy

 

Wykład z prezentacją multimedialną. Wykład będzie adresowany wyłącznie do uczniów szkół gimnazjalnych. Wykład ma na celu przybliżyć uczniom historię ogrodów starożytnych cywilizacji Bliskiego Wschodu i obszaru śródziemnomorskiego (Egipt, Asyria, Mezopotamia, Persja, Grecja i Rzym).

 

W sposób przystępny dla uczniów gimnazjum ukazać wygląd ówczesnych założeń ogrodowych oraz ich układ kompozycyjny. Na podstawie zachowanych materiałów źródłowych zostaną zaprezentowane główne elementy przestrzenne ich wyposażenia oraz rośliny jakie w nich rosły. Uczniowie zapoznają się z ówczesnymi technikami nawadniania i uprawy roślin oraz konstrukcjami ogrodowymi.

 

Gmach Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego s. 906, uczestnicy 35

piątek, 18 maja br., 12:00

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 07.05.2012, godz. 06:38 - Andrzej Zykubek