Fascynujące dzieje świata!

 

 

Studia historyczne na KUL mają prawie stuletnią tradycję. Dzisiaj Instytut Historii KUL należy do najlepiej rozwijających się ośrodków myśli humanistycznej w kraju, którego dorobek jest znany i ceniony w całej Europie.

W ramach studiów I stopnia student zdobywa podstawy wiedzy historycznej z poszczególnych epok oraz podstawy warsztatu badawczego - pewien zakres wiedzy fachowej oraz szereg umiejętności, potrzebnych do prowadzenia samodzielnych badań naukowych i pisania prac historycznych. Ponadto podczas studiów student samodzielnie wybiera zajęcia fakultatywne (fakultatywne projekty badawcze), które służą poszerzaniu i pogłębianiu jego zainteresowań. Program studiów licencjackich zawiera także historię regionalną.

W ramach studiów I stopnia Instytut oferuje dwie specjalizacje: archiwistykę i zarządzanie dokumentacją; nauczycielską.

Młodzi historycy mają szansę na odbycie części studiów na najbardziej prestiżowych uczelniach Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, czy też Belgii, Czech, Słowacji, Węgier i Ukrainy.

Swoje pasje i zainteresowania studenci historii mogą realizować w ramach aktywnie działającego, jednego z najstarszych na KUL, Koła Naukowego Historyków Studentów. Od kilku lat działa również Koło Naukowe Studentów Historyków Wojskowości, które skupia studentów zajmujących się badaniem historii wojen i bitew, armii i uzbrojenia w różnych państwach i epokach. W ramach tego Koła działa również grupa rekonstrukcji historycznych.

Instytut Historii KUL prowadzi także studia II stopnia oraz doktoranckie.

  

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • znajomości historii Polski i historii powszechnej począwszy od starożytności aż po historię najnowszą
  • archiwistyki i zarządzania dokumentacją
  • analizy różnorodnych procesów historycznych

Zawody:

  • menadżer kultury
  • infobroker
  • nauczyciel
  • przewodnik turystyczny
  • pilot wycieczek

 

Autor: Grzegorz Jędrek
Ostatnia aktualizacja: 04.02.2015, godz. 15:07 - Ewa Kula