Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

Studia doktoranckie z historii odbywają się
w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

  • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów historia i uzyskała tytuł zawodowy magistra z wynikiem na dyplomie co najmniej 4.0.
  • Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku z wynikiem na dyplomie co najmniej 4,0, po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.
  • Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku lub na innej uczelni, składa razem z dokumentami wymienionymi w § 1 uchwały opinię promotora pracy magisterskiej.

          Kwalifikacja na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 12:27 - Magdalena Kargol