ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • znajomości historii Polski i historii powszechnej począwszy od starożytności aż po historię najnowszą
  • archiwistyki i zarządzania dokumentacją
  • analizy różnorodnych procesów historycznych

Zawody:

  • menadżer kultury
  • infobroker
  • nauczyciel
  • przewodnik turystyczny
  • pilot wycieczek

 

 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

 

O przyjęcie mogą ubiegać się:

- absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia lub geografia;

- absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków humanistycznych, społecznych, prawnych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 18.05.2016, godz. 10:13 - Magdalena Malec