Kryteria kwalifikacji na studia doktoranckie

Studia doktoranckie z historii sztuki odbywają się

w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

  • O przyjęcie może ubiegać się osoba, która ukończyła kierunek studiów historia sztuki.
  • Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku humanistycznego po przyjęciu na studia doktoranckie ma obowiązek zaliczenia przedmiotów określonych przez Radę Wydziału, nie później niż do końca trzeciego roku studiów doktoranckich.
  • Osoba, która ukończyła studia magisterskie z innego kierunku lub na innej uczelni, składa razem z kompletem dokumentów opinię promotora pracy magisterskiej.
  • Kwalifikacja na podstawie rozmowy.

 

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 12.04.2016, godz. 12:27 - Magdalena Kargol