ZASADY REKRUTACJI - STUDIA II STOPNIA

 

Kompetencje zdobywane podczas studiów:

  • działalności kulturowej i artystycznej podczas pracy w galeriach, muzeach, ośrodkach kultury i szkołach
  • rozróżniania, datowania oraz charakteryzowania poszczególnych stylów w sztuce, sporządzania dokumentacji inwentaryzatorskiej i muzealnej
  • wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowej pracy z obrazem, jego opracowania i przetwarzania

Zawody:

  • grafik komputerowy
  • copywriter
  • specjaliści w zakresie: dokumentacji zabytków, przygotowania wystaw dzieł sztuki upowszechniania sztuki, obrotu dziełami sztuki
 

 

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

O przyjęcie mogą ubiegać się:

a) absolwenci z dyplomem licencjata na kierunku historia sztuki;

b) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra kierunków pokrewnych: ochrona zabytków, konserwacja, studia artystyczne;

c) absolwenci z dyplomem licencjata lub magistra innych kierunków.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

Autor: Andrzej Zykubek
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:10 - Magdalena Kargol