Król Hiszpanii Filip VI Burbon i kard. Antonio María Rouco Varela złożyli listowne gratulacje dr. hab. Cezaremu Taracha, prof. KUL za długoletnią i pełną sukcesów pracę naukową w obszarze hispanistyki i wydanie hiszpańskojęzycznej wersji Gorzkich Żali pt. Amargas lamentaciones.  Tłumaczenie polskiego nabożeństwa jest wyrazem wdzięczności papieżowi Franciszkowi - wywodzącemu się ze sfery i kultury języka hiszpańskiego - za kanonizację św. Jana Pawła II. 

 

List gratulacyjny od króla Hiszpanii

List gratulacyjny od króla Hiszpanii - tłumaczenie na język polski
List gratulacyjny od kard. Vareli

List gratulacyjny od kard. Vareli - tłumaczenie na język polski

Autor: Dawid Florczak
Ostatnia aktualizacja: 27.11.2015, godz. 09:28 - Dawid Florczak