OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

HISZPANIA I CHRZEŚCIJAŃSTWO.

TRADYCJA I TOŻSAMOŚĆ

6-7 MAJA 2013 

Organizatorzy:

Koło Hiszpańsko-Polskie KUL

Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL

Instytut Hiszpańsko-Polski

Cel Konferencji:

Organizatorzy Konferencji pragną podjąć debatę nad rolą chrześcijaństwa w Hiszpanii – w różnych aspektach, na przestrzeni dziejów (od epoki Wizygotów po początek XXI wieku). Pozwoli to scharakteryzować zarówno wkład Hiszpanów do dziejów Kościoła katolickiego, jak i wpływ religii chrześcijańskiej na kształtowanie się hiszpańskiej tożsamości narodowej. Do dyskusji zapraszamy studentów, doktorantów i młodych pracowników naukowych z różnych dziedzin nauki, zwłaszcza historii, historii sztuki, prawa, socjologii i politologii. 

Tematyka:

1. Hiszpanie w obronie wiary chrześcijańskiej: od Covadonga, przez Lepanto, po wojnę domową (1936-39).

2. Święci hiszpańscy - znaczenie w dziejach i ich kult.

3. Santiago de Compostela i nie tylko - sanktuaria i miejsca pielgrzymkowe Hiszpanii i krajów języka hiszpańskiego.

4. Sztuka sakralna w Hiszpanii.

5. Zwyczaje religijne, charakterystyka hiszpańskiej pobożności.

6. Misje - chrystianizacja Ameryki Łacińskiej.

7. Pojęcie Hispanidad - chrześcijaństwo a hiszpańska tożsamość narodowa.

8. Hiszpańska Inkwizycja - prawda i mit.

9. Hiszpania dziś - tożsamość oparta na chrześcijaństwie, czy też odrzucenie chrześcijańskiego dziedzictwa.

Komitet naukowy:

dr hab. Cezary Taracha, prof. KUL

(Katedra Historii i Kultury Krajów Języka Hiszpańskiego KUL)

dr hab. Jacek Gołębiowski

(Katedra Badań nad Historią i Dziedzictwem Kulturowym Polonii KUL)

Informacje organizacyjne:

1. Konferencja odbędzie się w dniach 6-7 maja 2013 rokuw sali 208 Collegium Norwidianum Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin).

2. Obrady będą prowadzone w formie referatów na sesjach plenarnych, w sekcjach problemowych. Organizatorzy przeznaczają do 15 minut na każde wystąpienie.

3. Warunkiem czynnego uczestnictwa w Konferencji jest zgłoszenie udziału poprzez przesłanie formularza z tytułem referatu i abstraktem (1000-2000 znaków) oraz wniesienie opłaty konferencyjnej.

Opłaty:

Koszt czynnego udziału w Konferencji wynosi 30 zł. Opłatę konferencyjną należy wnieść na konto:

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Bank PeKaO SA III O/Lublin

59124023821111000039262147

z dopiskiem: Hiszpania a chrześcijaństwo, imię i nazwisko uczestnika konferencji

W ramach opłaty organizatorzy zapewniają udział w obradach, materiały konferencyjne, serwis kawowy i obiad. Zainteresowanych pomocą w rezerwacji noclegów prosimy o kontakt z organizatorami.

Terminy:

12 kwietnia – ostatni dzień nadsyłania zgłoszeń uczestnictwa w Konferencji

15 kwietnia – termin poinformowania  o przyjęciu zgłoszonych referatów

22 kwietnia – termin uregulowania opłaty konferencyjnej przez Osoby zakwalifikowane do udziału w Konferencji; wysłanie planu Konferencji

6 maja – rozpoczęcie Konferencji

Kontakt:

Zgłoszenia udziału w Konferencji, a także wszelkie zapytania prosimy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: sociedad@student.kul.lublin.pl.

Możliwy jest też kontakt telefoniczny z członkiem Komitetu Organizacyjnego:

Krzysztof Osewski (Koło Hiszpańsko-Polskie KUL), tel. 885-682-042.

 

Formularz zgłoszeniowy

 

Zaproszenie

Autor: Krzysztof Osewski
Ostatnia aktualizacja: 27.04.2013, godz. 10:08 - Krzysztof Osewski