autor: W. Olech (red.), W. Bielecki, A. Bołbot, I. Bukowczyk, J. Dackiewicz, M. Dymnicka, M. Hłowiczka, Z. Krasiński, Z. Nowak, K. Perzanowski, J. Rączyński, W. Tęsiorowski, K. Wyrobek

tytuł: Hodowla żubrów. Poradnik utrzymania w niewoli
wydawnictwo: Stowarzyszenie Miłośników Żubrów
miejsce wydania: Warszawa
data wydania: 2008
liczba stron: 100
numer ISBN: 978-83-927088-0-3

pobierz pdf

 


 

 

Stoważyszenie Miłośników Żubrów to organizacja zrzeszająca ponad 100 członków, zaangażowana we wszelkie działania mające na celu wspieranie ochrony żubra. Aktywność SMŻ koncentruje się na organizacji konferencji, seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych dla osób zainteresowanych żubrem. Co miesiąc zapraszamy na spotkania "Dookoła żubra", podczas których dyskutowana jest różnorodna tematyka powiązana z żubrem. Aktualnie SMŻ przygotowuje multimedialną lekcję dla uczniów prezentującą historię i biologię gatunku. SMŻ finansuje działanie Międzynarodowego Centrum Doradczego (EBAC) dla hodowców żubra w Europie.
     
SPIS TREŚCI
1. Podstawowe informacje o żubrze 7
Systematyka, podstawowe dane o biologii 7
Pokrój (eksterier) 7
Różnice wymiarów i masy ciała 8
Rozród 8
Związki socjalne i aktywność 10
Historia gatunku 11
Wyjaśnienie pochodzenia dwóch linii genetycznych 13
2. Liczebność i rozmieszczenie stad w Polsce 15
Wielkość populacji wolno żyjącej i bytującej w niewoli 15
Udział polskich żubrów w populacji światowej oraz w krajach UE 18
3. Znaczenie Księgi Rodowodowej Żubrów 20
Aktualne zasady rejestracji w Księdze Rodowodowej Żubrów 22
Współpraca z właścicielami żubrów 24
Baza danych Księgi Rodowodowej Żubrów i zasady jej udostępniania 27
4. Status prawny gatunku i jego ochrona 29
5. Krajowy koordynowany program ochrony żubra 31
6. Wyposażenie zagrody dla żubrów 37
Powierzchnia zagrody i rodzaj siedliska 37
Rodzaje ogrodzenia 39
Techniczne wyposażenie zagród 40
7. Zasady żywienia żubrów 45
Potrzeby pokarmowe 45
Charakterystyka pasz naturalnych  50
Charakterystyka pasz dodatkowych stosowanych w dokarmianiu  53
Mieszanki mineralne  62
Preliminarz paszowy  63
Podsumowanie  67
8. Zasady profilaktyki  68
Zasady podawania i oceny jakości paszy i wody  69
Zasady prowadzenia kwarantanny i zabezpieczenia przed chorobami  72
Krótka charakterystyka chorób zakaźnych i pasożytniczych  72
Charakterystyka typowych objawów chorobowych  74
Podsumowanie - kilka zasad ochrony zdrowia żubrów  75
9. Metody unieruchamiania (immobilizacji) żubrów 76
Cele i zasady postępowania przy immobilizacji 76
Środki i sprzęt używany przy immobilizacji  77
Rodzaje preparatów, ich dostępność i dawki  79
10. Zasady prowadzenia stada żubrów, transport i wymiana osobników 85
Optymalizacja struktury płciowej i wiekowej, parametry demograficzne 85
Odłów zwierząt i ich transport 87
Zasady wymiany zwierząt pomiędzy ośrodkami 90
Prowadzenie dokumentacji hodowlanej 90
11. Pobieranie prób do badań 92
Zakres najważniejszych badań 92
Wykaz badań wykonywanych przed przewozem zwierząt 93
Schemat organizacji pobierania i dystrybucji prób 93
Wykaz laboratoriów specjalizujących się w badaniu materiału pochodzącego od żubrów 97
Piśmiennictwo 98

 

Autor: Sylwia Gielarek
Ostatnia aktualizacja: 17.09.2014, godz. 14:33 - Sylwia Gielarek