Homilia wygłoszona podczas Mszy św. z okazji 155. rocznicy urodzin hr. Anieli Potulickiej - 10 kwietnia 2016 r.

Homilia na II niedzielę Wielkiego Postu - Kościoł Akademicki KUL - 21 stycznia 2016 r.

Pasterka - Kościół Akademicki KUL - 24 XII 2015 r.

Msza św. w kościele parafialnym pw. św. Augustyna w Bratoszewicach – wprowadzenie. 22 XI 2015 r.

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. za zmarłych - Kościół Akademicki KUL - 8 XI 2015 r.

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. rozpoczynającej Walne Zebranie Towarzystwa Przyjaciół KUL - Kościół akademicki KUL - 13 VI 2015 r.

Homilia na Wielki Czwartek - Kościół Akademicki KUL - 24 III 2016 r.

Homilia na Wielki Czwartek - Kościół Akademicki KUL - 2 IV 2015 r.

Homilia na Wielki Czwartek - Kościół Akademicki KUL - 17 IV 2014 r.

Homilia na Wielki Czwartek - Kościół Akademicki KUL - 28 III 2013 r.

Homilia na I niedzielę Wielkiego Postu – kościół akademicki KUL – 22 II 2015 r.

Homilia na Niedzielę Palmową - Kościół Akademicki KUL - 24 III 2013 r.

Homilia wygłoszona w kościele Zwiastowania NMP w Potulicach - 9 XI 2014 r.

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w Dzień Zaduszny - Kościół akademicki KUL - 2 XI 2014 r.

Homilia na uroczystość Trójcy Przenajświętszej - 15 VI 2014 r.

Homilia na uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP - Kościół Akademicki KUL - 8 XII 2013 r.

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. za zmarłych - Kościół Akademicki KUL - 18 XI 2013 r.

Msza św. w intencji śp. Józefa Kardynała Glempa – wprowadzenie. Kościół akademicki KUL - 15 II 2013 r.

Homilia wygłoszona podczas Mszy św. w intencji śp. abp. Józefa Życińskiego - Archikatedra Lubelska - 10 II 2013 r.

Homilia na święto Chrztu Pańskiego - Kościół Ademicki KUL - 13 I 2013 r.