STUDIA II STOPNIA - ZASADY REKRUTACJI

 
Kierunek odpowiada na potrzeby nowoczesnego rynku pracy, kształcąc zarówno w zakresie kompetencji humanistycznych jak i zaawansowanej znajomości programów cyfrowych, wykorzystywanych m.in. w pracy redaktora czy polonisty. Absolwent kierunku to – w założeniu – humanista przygotowany do funkcjonowania w świecie cyfrowym, który poza umiejętnościami technicznymi świetnie rozpoznaje psychologiczne poptrzeby komunikacji społecznej, potrafi pracować w zespole, zna prawo internetu i mediów. Nowy humanista ma sprawnie operować narzędziami wiedzy teoretycznej oraz praktycznej (cyfrowej).
 
 

 

 Nowy kierunek w ofercie edukacyjnej
Wydziału
Nauk Humanistycznych
od roku akademickiego 2016/17

 

Studia stacjonarne II stopnia

Studia na Wydziale Nauk Humanistycznych w Lublinie

 

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest ukończenie studiów I stopnia w zakresie filologii polskiej, edytorstwa lub studiów I stopnia/magisterskich na innym kierunku z obszaru nauk humanistycznych lub społecznych.

Kwalifikacja na podstawie konkursu ocen na dyplomie.

 

 

 

 

 

Autor: Piotr Lewandowski
Ostatnia aktualizacja: 10.11.2016, godz. 10:07 - Magdalena Kargol